למה מספור העמודים הדיגיטליים שונה ממספור העמודים המודפס?

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 30 מתוך 35