האם ניתן לקרוא את הספרים במחשב?

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 495 מתוך 732