האם אפשר לקרוא את הטקסט לאורך, כמו בדף אינטרנט? (קריאה בגלילה)

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 13 מתוך 21